İnsan Kaynakları

TAREN hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar sürer. TAREN olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki sekiz ana yetkinliğe sahip olması önemlidir:

* Sadakat

* Takım Çalışması

* İletişim

* İşbirliği Geliştirme

* Sonuç Odaklılık

* Yaratıcılık ve Girişimcilik

* Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme

* Müşteri Duyarlılığı


Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

• Yetkinlik Bazlı Mülakat

• Mesleki Kişilik Envanteri

• Yabancı Dil Yetkinliği


Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili yönetici tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.


İş başvurusu ile ilgili ilanlara https://www.linkedin.com/company/tarencomtr/jobs/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Copyright © 2019. Tüm Hakları Saklıdır. | EFEBT