İş Sağlığı ve Güvenliği

Bizim için TAREN'de bulunan herkesin sağlığı, emniyeti ve güvenliği işimizin başarısı için büyük önem taşımaktadır.


Faaliyetlerimizde, çevre dostu ve risk yaratmayan yeni teknolojiler kullanıp, geri dönüşüm ve geri kazanım anlayışı ile atık, emisyon, deşarjları azaltıp, enerjiyi verimli kullanarak operasyonlarımızın çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya devam ediyoruz.


* Operasyon faaliyetlerimizi sürekli olarak riskleri azaltacak ve performansımızda gelişme kaydedecek şekilde sistematik olarak yönetiyoruz.


* Tüm geçerli yasal şartlara, şirket politika ve uygulama yöntemlerine uyuyoruz.


* Performansımızı en üst düzeyde tutarak sürekli geliştiriyoruz.


* İSG performansımızın gelişmesine katkıda bulunanları takdir ediyoruz.


* Güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak tüm çalışanlarımızı ailelerine sağlıklı olarak teslim ediyoruz.


* Organizasyonumuzun liderliğini, kapasitesini ve yeteneklerini geliştirerek, performansımızı sürekli ileriye taşıyoruz.


* İSG iş planlarımızın ölçülebilir hedefleri olmasını sağlıyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz. 

Copyright © 2019. Tüm Hakları Saklıdır. | EFEBT